Pozycjonowanie zdjęć w Google Image

Pozycjonowanie zdjęć w Google Image to promowanie zdjęć w wyszukiwarce graficznej Google. Znajduje się ona obok wyszukiwarki standardowej najczęściej jako kolejna zakładka po prawej stronie. Proces pozycjonowania plików graficznych jest nieco dłuższy niż strony internetowej, ale pozwala również pozyskać ruch organiczny z wyszukiwarki właśnie poprzez zdjęcia. Aby pozycjonowanie zdjęcia w Google należy wgrywać swoje autorskie i unikalne fotografie. Kolejną czynnością pozycjonująca jest umieszczanie zdjęć w odpowiednim folderze na serwerze, który ma nazwę zawierającą słowa kluczowe. Samo zdjęcie również powinno mieć odpowiedni tytuł z takimi słowami oraz tekst alternatywny. Tworząc nazwy zdjęć, folderów czy ALTu należy używać myślników do przedzielania słów kluczowych a unikać dolnych podkreślników.

Pozycjonowanie zdjęć w Google

Sam obrazek musi być kompromisem pomiędzy rozdzielczością a wielkością. Powinien być najlepszej jakości, ale i małej wagi, aby szybko wczytywał się na stronę. W sieci istnieją specjalne serwisy kompresujące pliki pozwalające dostosować je właśnie pod kątem SEO. Pozwala to zmniejszyć nawet kilkukrotnie rozmiar grafiki bez większej utraty jakości. Zdjęcie warto ustawić jako odsyłacz, co pomoże w pozycjonowaniu oraz osadzić je w tekście tematycznym podobnym do tematyki obrazu.